“ท่านผู้หญิง ชนัตถ์ ปิยะอุย” สิ้น ปิดตำนานหญิงเหล็กวงการโรงแรม-หุ้น

HoonSmart.com>>“ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย” ผู้ก่อตั้งโรงแรมดุสิตธานี จากไปเมื่อเย็นวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ด้วยวัย 99 ปี ไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียของวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเท่านั้น ท่านยังมีส่วนร่วมในการก่อตั้งและพัฒนาตลาดหุ้นไทยด้วยเช่นกัน

“ท่านผู้หญิงชนัตถ์” เป็นผู้บุกเบิกโรงแรมระดับห้าดาวแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อ 54 ปีที่ผ่านมา ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นหญิงเหล็กวงการโรงแรม และยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับธุรกิจการบริการในระดับภูมิภาคและระดับโลก จนได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

ล่าสุดเมื่อเดือนมิ.ย. 2561 ที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือ The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) ได้ประกาศให้ท่านผู้หญิงชนัตถ์รับรางวัล SHTM Lifetime Achievement Award ซึ่งมอบให้แก่บุคคลที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งในฮ่องกง เอเชีย และทั่วโลก

ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมาก ทั้งในการนำพาธุรกิจเครือดุสิตให้เติบโตแข็งแกร่งจนโด่งดังไปทั่วโลก และการตัดสินใจนำบริษัทดุสิตธานี (DTC) เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2518  วันเดียวกับการเปิดซื้อขายหุ้นครั้งแรกในประเทศไทย

ในวันแรกมีหุ้นเข้าซื้อขายทั้งหมด 8 บริษัท ปัจจุบันบางตัวได้ถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว บางแห่งก็มีการเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นใหญ่ ส่วนที่เหลืออยู่ อาทิ บริษัทดุสิตธานี ธนาคารกรุงเทพ (BBL) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(SCC) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ล้วนเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมระดับสากล

“ท่านผู้หญิงชนัตถ์” มีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดทุนไทย และเป็น “ต้นแบบ”ในการคิดหาวิธีทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายมหาชน

บริษัทดุสิตธานีเข้าตลาดหุ้น ด้วยการเป็นบริษัทจำกัด มีมูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 100 บาท  มีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่มากนัก และยังขึ้นชื่อเรื่องการจ่ายเงินปันผลสูง ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่นิยมกอดหุ้นเอาไว้ ทำให้หุ้นขาดสภาพคล่อง แต่เมื่อมีการนำกฎหมายมหาชนมาบังคับใช้ บริษัทไม่สามารถปฎิบัติได้ตามเกณฑ์ ในเรื่องของการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด รวมถึงบริษัทต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหนึ่ง ท่านได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นว่าควรจะทำอย่างไรดี ในที่สุดจึงเป็นผู้ริเริ่มแจกของชำร่วยให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมประชุม  ด้วยการแจกบัตรกำนัลเข้าพักโรงแรมในเครือดุสิตทั่วประเทศ 1 คืน /1 สิทธิ  มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มดูแลอย่างดี ส่งผลให้นักลงทุนแห่เข้ามาร่วมประชุม ส่วนผู้ที่มีหุ้น DTC อยู่แล้ว ก็มีการแตกใบหุ้นเพื่อรับสิทธิบัตรกำนัล ทำให้บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทจดทะเบียนแห่งอื่นๆเห็นช่องทาง จึงมีการแจกของชำร่วยตามมา จนสมาคมบริษัทจดทะเบียนต้องขอความร่วมมือให้บริษัททุกแห่งหยุดแจกของชำร่วย แต่ไม่มีทางออกให้สำหรับบริษัทขนาดเล็กที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นน้อยกว่าที่กฎหมายไว้จนถึงทุกวันนี้