PTTEP เจาะพบน้ำมันดิบ 2 หลุม แหล่งนอกชายฝั่งเม็กซิโก

HoonSmart.com>>ปตท.สผ.และผู้ร่วมทุนประสบผลสำเร็จ พบศักยภาพน้ำมันดิบในปริมาณที่น่าพอใจในแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งเม็กซิโก 2 หลุม เตรียมประเมินศักยภาพของแหล่งต่อไป

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี เม็กซิโก อีแอนด์พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ.พร้อมกลุ่มผู้ร่วมทุนอีก 3 บริษัท ประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมสำรวจ 2 หลุม ในโครงการเม็กซิโกแปลง 29 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณน้ำลึกของประเทศเม็กซิโก

สำหรับหลุมสำรวจหลุมแรก “โปล๊อค-1 ” (Polok-1) เจาะถึงระดับความลึกที่ 2,620 เมตร ค้นพบชั้นหินกักเก็บน้ำมันความหนาประมาณ 200 เมตร ส่วนหลุมสำรวจหลุมที่สอง “ชินวูล-1” (Chinwol-1) เจาะสำรวจถึงระดับความลึกที่ 1,850 เมตร ค้นพบชั้นหินกักเก็บน้ำมันความหนาประมาณ 150 เมตร ซึ่งทั้ง 2 หลุมค้นพบศักยภาพน้ำมันดิบในปริมาณที่น่าพอใจ ทั้งนี้กลุ่มผู้ร่วมทุนจะวางแผนการประเมินศักยภาพและแผนการพัฒนาปิโตรเลียม เพื่อเสนอขออนุมัติหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศเม็กซิโกต่อไป

หลุมสำรวจทั้งสองหลุมนี้อยู่ในแปลง 29 บริเวณน้ำลึกห่างจากชายฝั่งโทบาสโคของประเทศเม็กซิโกประมาณ 88 กิโลเมตร โดยมีผู้ร่วมทุนประกอบด้วยบริษัท พีทีทีอีพี เม็กซิโก อีแอนด์พี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 16.67 บริษัท เรปซอล เอ็กซ์พลอเรชั่น เม็กซิโก ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ ถือสัดส่วนการลงทุน  30 % บริษัท พีซี ชาริกาลี เม็กซิโก โอเปอร์เรชั่น  บริษัทย่อยในประเทศเม็กซิโกของปิโตรนาส ถือสัดส่วนการลงทุน  28.33% และบริษัท วินเทอร์เชลล์  ถือสัดส่วนการลงทุน  25%

ปตท.สผ. ได้เริ่มลงทุนในประเทศเม็กซิโกตั้งแต่ปี 2561 โดยดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการขยายการลงทุนไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพปิโตรเลียมสูง โดยในปัจจุบัน ปตท.สผ. มีโครงการสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งในประเทศเม็กซิโก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเม็กซิโกแปลง 29 และโครงการเม็กซิโกแปลง 12 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะการสำรวจปิโตรเลียมเช่นเดียวกัน