“เอื้อวิทยา” ลุยขยายตลาดเสาส่งโทรคมนาคม ตปท.

HoonSmart.com>>”เอื้อวิทยา” วางแนวทางธุรกิจปีนี้  ลุยขยายตลาดให้เช่าเสาโทรคมนาคมต่างประเทศ นำร่องฟิลิปินส์ ” ธีรชัย ลีนะบรรจง” ซีอีโอ  โฟกัส 2 ธุรกิจหลักที่ชำนาญ “เสาส่ง-พลังงาน ” ตามแผนการแก้ไข เครื่องหมาย C

ธีรชัย ลีนะบรรจง

นาย ธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอื้อวิทยา (UWC) เปิดเผยแผนธุรกิจปี 2563 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัท ฯ มีแนวทางการแก้ไขเครื่องหมาย C ซึ่งเป็นแผนธุรกิจปีนี้ โดยเน้นธุรกิจที่บริษัทมีความชำนาญ และตัดธุรกิจที่ไม่สร้างรายได้ โดยบริษัท ฯ จะมุ่งธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าและเสาโทรคมนาคม , ธุรกิจพลังงาน เป็นหลัก

สำหรับธุรกิจเสาส่งโทรคมนาคม ได้ขยายไปตลาดต่างประเทศ เพื่อนบ้าน นำร่องประเทศฟิลิปินส์ อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างเสาส่งโทรคมนาคม เพื่อเช่า ซึ่งมีความต้องการสูง และมีผู้ประกอบการหลายรายติดต่อขอเช่ามา ธุรกิจนี้เอื้อวิทยา เป็นเจ้าของทรัพย์สิน คาดว่าทำให้ทรัพย์สินปีนี้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเสาโทรคมนาคม ให้เช่า

นายธีรชัย กล่าวถึงธุรกิจพลังงาน เร่งลดต้นทุนผลิต เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร รวมทั้งซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้การผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ จัดจ้าง ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (O&M) เข้ามาบริหารแทนบริษัท ให้มีการรับประกันรายได้ เพื่อผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ปี 2562 ที่ผ่านมา เอื้อวิทยา มีรายได้ธุรกิจเสาส่งไฟฟ้า จำนวน 664 ล้านบาท คิดเป็น 59 % ของรายได้รวม , รายได้พลังงาน 460 ล้านบาท หรือ 41 %

ผลประกอบการปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 822 ล้านบาท  ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากการด้อยค่าโรงไฟฟ้าบุรีรัมย์ 2 โรง มูลค่า 239 ล้านบาท , ด้อยค่าเงินลงทุนไดเมท (DIMET) 98 ล้านบาท