ก.ล.ต.เปิดตัวแอปฯ SEC Bond Check เวอร์ชัน 2 เพิ่มประเภทตราสารหนี้ ข้อมูลแน่น

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.อัพเดทแอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่ของ “SEC Bond Check” สำหรับผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและสะดวกต่อการใช้งาน ครอบคลุมประเภทตราสารหนี้มากขึ้นและเพิ่มเติมฟังก์ชันการค้นหา รวมถึงมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้โดยเปิดให้บริการดาวน์โหลดตั้งแต่ 30 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า “ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและประชาชน จึงริเริ่มโครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน “SEC Bond Check” ที่ได้เปิดตัวเวอร์ชันแรก เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2562 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเรียกดูข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจลงทุนได้สะดวก โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางดูแลผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้

“ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2563 ก.ล.ต. ได้เปิดให้ใช้บริการ SEC Bond Check เวอร์ชัน 2 ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากเวอร์ชันแรก เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนและผู้สนใจที่ต้องการค้นหาข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น โดยผู้ใช้จะสามารถค้นหาตราสารหนี้ที่ออกใหม่ได้ โดยเลือกให้แสดงผลได้ทั้งวันจองซื้อ อายุ อัตราดอกเบี้ย และบริษัทผู้ออก นอกจากฟังก์ชันค้นหาแบบง่ายโดยค้นหาจากชื่อผู้ออกซึ่งจะแสดงผลยอดคงค้าง ข้อมูลแต่ละรุ่นแล้ว ยังมี advance search ที่ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงของดอกเบี้ย อายุคงเหลือ อันดับความน่าเชื่อถือ และระดับความเสี่ยงของตราสารหนี้ที่ต้องการค้นหาได้ รวมถึงมีเมนูแสดงผลจัดอันดับผู้ออกตราสารหนี้ 10 รายแรกอีกด้วย”น.ส.รื่นวดี กล่าว

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด “SEC Bond Check” ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ IOS ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานได้จาก AppStore และ Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ดาวน์โหลดได้ที่ https://is.gd/nDqpEE โดยปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วเกือบ 2,000 ราย