ผู้ถือหุ้น NEW ลดปันผล อนุมัติจ่าย 0.20 บาท เก็บเงินสด 3 ล้าน

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้นบริษัทวัฒนาการแพทย์มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท ลดลงจากที่บอร์ดเสนอ 0.30 บาท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ชื่อในทะเบียน 13 พ.ค.นี้

บริษัท วัฒนาการแพทย์ (NEW) แจ้งว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวานนี้ (29 เม.ย.) มีมติอนุัติการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 2 ล้านบาท ลดลงจากที่ที่กรรมการเสนอพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท รวมเงินปันผล 5 ล้านบาท  ทั้งนี้ ลดอัตราผลตอบแทนจากระดับ 1.13% เหลือเพียง 0.45% เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดที่ 44 บาท

บริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่ 13 พ.ค. 2563 และกำหนดจ่ายเงินวันที่ 25 พ.ค. 2563 เป็นวันจ่ายเงินปันผล