“รินใจ” เปิดแนวทางพัฒนาTFEX เพิ่มโปรแกรม-ผลิตภัณฑ์โดนใจ

HoonSmart.com>>”รินใจ ชาครพิพัฒน์” ประกาศแนวทางพัฒนาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับปี 2563 เพิ่มโปรแกรมอัตโนมัติ ตอบโจทย์นักลงทุน  พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลาย  แนะนักลงทุนหน้าใหม่ศึกษาข้อมูลให้พร้อมสู้ตลาดผันผวนสูง 

ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)หรือ TFEX  เปิดเผยว่า แนวทางการพัฒนาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในปี 2563 โดยการเพิ่มโปรแกรมในรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อส่งคำสั่งตามความต้องการของผู้ลงทุนได้สะดวกมากขึ้น และส่งเสริมนักลงทุนหน้าใหม่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน และมีการเพิ่มหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงกิจกรรมแบบออนไลน์

นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์หลัก 3 ประเภท โดยมี Single Stock Futures , SET50 และโลหะมีค่าในรูปแบบทองคำ จะมีการปรับสินค้าให้เหมาะสม ในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงเพิ่มสภาพคล่อง โดยมีการแนะนำหุ้นใหม่ๆ และเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศ รวมถึงบริการแลกเปลี่ยนรายวัน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ในปีนี้

สำหรับการลงทุน อยากให้นักลงทุนศึกษาและทำความเข้าใจถึงตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และระมัดระวังการลงทุนให้ดี เนื่องจากปัจจุบันตลาดมีความผันผวนมาก มีความท้าทายมากขึ้น