MBKET กำไรทะยาน Q1/63 โกย 135 ลบ. วอลุ่มตลาดโตหนุนรายได้ดี

HoonSmart.com>> “บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง” กำไรไตรมาส 1/63 จำนวน 135 ล้านบาท ทะยาน 318% จากงวดปีก่อน กวาดรายได้ค่านายหน้าเพิ่ม 51% ตามวอลุ่มตลาดเทรดสนั่น 6.69 หมื่นล้านบาท/วัน พุ่ง 49% จากงวดปีก่อนอยู่ที่ 4.47 หมื่นล้านบาท/วัน

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หรือ MBKET เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2563 กำไรสุทธิ 134.67 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.24 บาท เพิ่มขึ้น 318.39% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 32.19 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.06 บาท

สาเหตุกำไรเพิ่มขึ้นมาเป็นผลจากรายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 172.15 ล้านบาท จาก 335.79 ล้านบาท เป็น 507.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 51.27% เนื่องจากรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 137.86 ล้านบาท หรือ 45.27% จากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นผลจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 44,739 ล้านบาท/วัน เป็น 66,901 ล้านบาท/วัน หรือเพิ่มขึ้น 49% และสัดส่วนนักลงทุนบุคคล ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 36.45% เป็น 37.81% มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของนักลงทุนบุคคล เพิ่มขึ้นจาก 16,673 ล้านบาท/วัน เป็น 25,294 ล้านบาท/วัน หรือเพิ่มขึ้น 52% ขณะที่รายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่ม 109.80% จาก 31.23 ล้านบาท เป็น 65.52 ล้านบาท

นอกจากนี้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท หรือ 77.92% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น 13.70 ล้านบาท เนื่องจากค่าธรรมเนียมจากการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ้น 1.50 ล้านบาทและค่าธรรมเนียมและบริการอื่นเพิ่ม 0.50 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทมีรายได้อื่นลดลง 13.84 ล้านบาท หรือ 5.68% เหลือ 229.79 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลง 11.07 ล้านบาท กำไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ลดลง 1.03 ล้านบาทและรายได้อื่นลดลง 1.74 ล้านบาท

ด้านค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 34.06 ล้านบาท หรือ 6.22% เป็น 581.50 ล้านบาท เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายเพิ่มขึ้น 32.96 ล้านบาทและ 22.06 ล้านบาท ตามลำดับ