ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดปีนี้ไทยส่งออกสหรัฐหดตัว 9.2% ครั้งแรกใน 10 ปี

HoonSmart.com>>บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าโควิดระบาดหนักในสหรัฐเป็นความเสี่ยงส่งออกไทยทั้งปี 2563  คาดแตะระดับต่ำที่ 28,467 ล้านดอลลาร์ฯ รวมถึงผลกระทบสินค้าหลายตัวกำลังถูกตัด GSP ทำตลาดยากขึ้น

บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ในไตรมาส 1/2563 หดตัวที่  2.7% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งถ้าหักสินค้าที่เกี่ยวกับยุทโธปกรณ์และรถถังเพื่อการซ้อมรบที่ทำให้ฐานการส่งออกผันผวน ก็นับว่าสหรัฐฯ เป็นตลาดที่สามารถเติบโตได้ดีถึง  15.8 % โดยเบื้องหลังการเติบโตดังกล่าวได้อานิสงส์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ผลักดันให้สินค้า HDDs และยางล้อที่เป็นสินค้าส่งออกหลักทำตลาดในสหรัฐฯ ได้สูงขึ้น

ขณะที่โควิด-19 กำลังการแพร่ระบาดอย่างหนักในสหรัฐฯ เป็นความเสี่ยงใหม่ที่กระทบการส่งออกของไทยตลอดปีนี้ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าแม้จะทำให้สินค้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และสินค้าสนับสนุนกิจกรรม WFH ยังมีโอกาสทำตลาดได้ แต่ก็เป็นส่วนน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ที่เป็นสินค้าขั้นกลางและสินค้าสำเร็จรูปในกลุ่มฟุ่มเฟือยและยังไม่จำเป็นต่อการใช้งานในเวลานี้

นอกจากนี้สินค้าไทยบางรายกำลังถูกตัดสิทธิ GSP ก็มีส่วนทำให้สินค้าฟุ่มเฟือยบางรายการทำตลาดได้ยากขึ้นอีก รวมถึงสินค้าอาหารที่เป็นสินค้าจำเป็นก็พึ่งพาการใช้สิทธิ GSP ในการทำตลาดค่อนข้างมากก็ถูกตัดสิทธิไปหลายรายการเช่นกัน ทำให้ภาพรวมการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ตลอดปี 2563 หดตัวที่ 9.2% เป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ มีมูลค่าการส่งออกแตะระดับต่ำที่28,467 ล้านดอลลาร์ฯ (กรอบประมาณการที่หดตัวร้อยละ 12.8 ถึงหดตัว 7.3 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 27,325-29,000 ล้านดอลลาร์ฯ)