AIA จับมือ 15 รพ.บริการเรียกร้องสินไหม OPD ผู้ป่วยเรื้อรังผ่านโทรศัพท์

HoonSmart.com.>> “เอไอเอ” จับมือกับโรงพยาบาลในเครือข่ายจำนวน 15 โรงพยาบาล เปิดตัวบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอก (OPD) ผ่านทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาต่อเนื่อง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายแพทย์สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทางการแพทย์และระบบประกันสุขภาพเครือข่าย เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า เอไอเอ ตระหนักดีว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น หลายท่านมีความกังวลในเรื่องการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 เอไอเอ ประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือข่าย ทั้งสิ้น 15 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ. กรุงเทพสำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย), รพ. พญาไท นวมินทร์, รพ.กรุงเทพระยอง, รพ. มหาชัย, รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์, รพ. สมิติเวช สุขุมวิท, รพ. สมิติเวช ศรีราชา, รพ. สมิติเวช ชลบุรี, รพ. สมิติเวช ธนบุรี, รพ. สมิติเวช ไชน่าทาวน์, รพ. นวมินทร์ 9, รพ. บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, รพ. บางปะกอก 1, รพ. บางปะกอก สมุทรปราการ และ รพ. นครธน ในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มีประกันสุขภาพกับ

เอไอเอ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Telemedicine โดยสามารถเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกได้เสมือนการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 พ.ค.2563

สำหรับเงื่อนไขผู้เอาประกันภัยที่มีสิทธิรับบริการการเรียกร้องสินไหมผู้ป่วยนอกผ่านทางโทรศัพท์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องเป็นผู้เอาประกันภัยที่มีประกันสุขภาพกับเอไอเอ และมีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งต้องเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีประวัติการอนุมัติสินไหมโรคนั้นจากเอไอเอแล้ว และมีการนัดตรวจติดตามโรคดังนี้ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคไต โดยค่าใช้จ่ายที่เอไอเอให้ความคุ้มครองได้แก่ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ 1 ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรค ได้แก่ การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของไต หรือหัวใจ