จิตอาสา IRPC มอบ Face Shield รพ.บ้านค่าย ระยอง

 

         

ธีรศักดิ์ อาคาสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรม  ไออาร์พีซี จ.ระยอง บริษัท ไออาร์พีซี ( IRPC )  เป็นตัวแทนพนักงานจิตอาสา ส่งมอบหน้ากาก Face Shield (อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค) ที่พนักงานจิตอาสา IRPC ร่วมกันจัดทำจำนวน 500 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลบ้านค่าย จ.ระยอง เพื่อป้องกันใบหน้าจากการของกระเด็นจากสารคัดหลั่ง เสมหะ และสิ่งไม่พึงประสงค์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นพ. ประสิทธิ์ ทองสดายุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบ้านค่าย จ.ระยอง

IRPC และพนักงานจิตอาสา  มีเป้าหมายในการบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ชิ้น  สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีอุปกรณ์ที่สามารถปกป้องตนเองจากการคัดกรอง ตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย และช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19