ส่งออก มี.ค.ขยายตัว 4.17% สูงสุดรอบ 8 เดือน

HoonSmart.com>>ส่งออกเดือนมี.ค. พลิกล็อก โตสวนทางตลาดคาดติดลบ 5.8% ได้สินค้าอุตสาหกรรมหนุน นำเข้าโต 7.25% เกินดุลการค้า 1,592.1 ล้านเหรียญสหรัฐ รวม 3 เดือนส่งออกขยายตัว 0.91%

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือน มี.ค.2563 โดยการส่งออกมีมูลค่า 22,404.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 4.17% จากตลาดคาดว่าจะหดตัว -5.8% โดยมีมูลค่าสูงสุดในรอบ 8 เดือนจากสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 20,812.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 7.25% ขณะที่ดุลการค้าเกินดุล 1,592.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับภาพรวมช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) การส่งออกมีมูลค่า 62,672.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 0.91% ส่วนนำเข้ามีมูลค่า 58,738.4 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว -1.92% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 3,933.7 ล้านเหรียญสหรัฐ