ตลาดฯ ปลด NP หุ้น IFEC หลังตั้งกก.ตรวจสอบครบถ้วน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย NP ขึ้น NR หุ้น IFEC เช้า 21 เม.ย.63 หลังตั้งกรรมการตรวจสอบครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งการปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR ของหลักทรัพย์บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) ในรอบเช้าวันที่ 21 เม.ย. 2563 เหตุผลเนื่องจากแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

อ่านข่าว

IFEC ปลดล็อก!!! ตั้ง A.M.T สอบบัญชีก่อนเส้นยาแดง 30 เม.ย.นี้