K ระงับเงินสมทบโครงการ EJIP รอโควิด-19 คลี่คลาย

HoonSmart.com>> บอร์ดคิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. อนุมัติระงับนำส่งเงินสมทบโครงการ EJIP รักษาสภาพคล่องบริษัท รอสถานการณ์การเงินกลับสู่ภาวะปกติ

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. (K) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2563 อนุมัติการระงับการนําส่งเงินสมทบโครงการ EJIP เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของบริษัท ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้คณะกรรมการจึงมีมติระงับการนําส่งเงินสมทบโครงการชั่วคราว โดยเริ่มระงับตั้งแต่งวดเงินเดือน สิ้นเดือนเม.ย.2563 นี้เป็นต้นไป โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นใด และบริษัทจะนําส่งเงินสมทบอีกครั้งเมื่อสถานการณ์การเงินกลับสู่สภาพปกติ