‘พิชญ์ โพธารามิก’ ขาย JAS-W3 โกย 700 ล้าน

ก.ล.ต.ได้รับแบบ 59-2 “พิชญ์ โพธารามิก” CEO จัสมิน ขาย JAS-W3 รวม 200 ล้านหน่วย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) ประจำวันที่ 7 มี.ค.2561 นายพิชญ์ โพธารามิก รายงานขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือJAS ชุด 3 (JAS-W3)เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2561 จำนวน 200 ล้านหน่วย ราคาเฉลี่ย 3.50 บาท

ทั้งนี้ นายพิชญ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยการขายวอร์แรนต์ครั้งนี้ได้รับเงินจำนวน 700 ล้านบาท