‘บอร์ดบ้านปู’ ลดค่าตอบแทนกก. 25% แบ่งเบาภาระบริษัท COVID พ่นพิษ

HoonSmart.com>> บอร์ดบ้านปู ปรับลดค่าตอบแทนกรรมการทุกชุดลง 25% แบ่งเบาภาระบริษัทช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เหตุ COVID-19 แพร่ระบาด พร้อมจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นตามนัด 30 เม.ย.นี้

บริษัท บ้านปู (BANPU) แจ้งว่า จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติลดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกชุดลดลง 25% จากปี 2562 ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวาระเพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระบริษัทในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลงจากเคยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563

ทั้งนี้จาก เสนอเดิม “2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2563 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับคณะกรรมการทุกชุดเท่ากับปี 2562” โดยเสนอใหม่ “2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจําปี 2563 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับคณะกรรมการทุกชุดลดลง 25% จากปี 2562”

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 3 เม.ย.2563 ออกไปเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2562 โดยจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิมหุ้นละ 0.25 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อวันที่ 16 เม.ย.2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เม.ย.2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและจ่ายเงินปันผลเดิมตามที่แจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว