NER มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้จังหวัดบุรีรัมย์

ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER)  พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน 1,000 ลิตร ให้กับจ.บุรีรัมย์ เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)