‘กัลฟ์’ มอบ 3 ลบ.ให้ จ.นินห์ถ่วน เวียดนาม สู้โควิด-19


ประเสริฐ ถิราติ Country Manager ร่วมด้วยเจิ่น วัน เหล่า ที่ปรึกษากฎหมาย ส่งมอบเงินจำนวน 2 พันล้านด่อง (ประมาณ 3 ล้านบาท) ผ่านทางแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติ (Vietnam Fatherland Front Committee) เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน จ.นินห์ถ่วน เวียดนาม โดยมีฟาน ฮิว ดึ๊ก ประธานคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติ จ.นินห์ถ่วน เป็นผู้รับมอบ และลิว ซวน หวิงประธานคณะกรรมการประชาชนจ.นินห์ถ่วน ร่วมเป็นสักขีพยาน