PREB จ่ายปันผลเร็วขึ้น 30 เม.ย. เพิ่มสภาพคล่องผถห.ช่วงวิกฤตศก.

HoonSmart.com>> บอร์ด PREB อนุมัติปรับการจ่ายเงินปันผลรอบปี 62 เป็นปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.60 บาท ขยับเวลาจ่ายปันผลเร็วขึ้นจากเดิม 22 พ.ค.2563 เป็น 30 เม.ย.นี้ หวังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ถือหุ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจชะลอ พร้อมเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 อย่างไม่มีกำหนด เก็บตัวอยู่บ้านลดการติดเชื้อ COVID-19

นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีบิลท์ (PREB) เปิดเผยว่า ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 วันที่ 31 มี.ค.2563 โดยมีมติสำคัญ ในการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมจะมีการจัดในวันที่ 24 เม.ย.2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด พร้อมยกเลิกระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงการยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (Record Date) ที่เคยกำหนดไว้ในวันที่ 20 มี.ค.2563 โดยจะมีการกำหนดใหม่อีกครั้งในโอกาสต่อไป เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ ภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้ เมื่อมีการยกเลิกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 แล้ว วาระการขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลก็จะถูกยกเลิกไปด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นและช่วยเหลือให้เกิดสภาพคล่องที่เร็วขึ้น PREB จึงมีการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยจะกำหนดจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้นจากเดิม จากที่การประชุมคณะกรรมการครั้งก่อนมีกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พ.ค.2563 เป็น วันที่ 30 เม.ย.2563 โดยจะมีการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 เม.ย.2563

“ในช่วงเวลาที่ยากลำบากของประเทศและโลกในขณะนี้ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมไว้หลายประการ โดยจะเน้นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมในขณะที่รัฐบาลยังไม่ได้สั่งให้หยุดงานทุกภาคส่วน และผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างยังไม่หยุดงาน บริษัทฯก็ยังคงต้องทำงานและให้พนักงานทำหน้าที่ของตัวเองอย่างระมัดระวังและดีที่สุด บริษัทฯเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังให้ความสำคัญกับพนักงาน และแรงงานที่เป็นทรัพย์สินที่สำคัญ และในขณะเดียวกันก็อยากแบ่งเบาภาระให้กับสังคม โดยยังคงให้พนักงานและแรงงานมีงานทำ ยังไม่ลดกำลังคน พนักงานและแรงงานได้รับเงินเดือนเป็นปกติ รวมทั้งจำกัดคนไม่ให้มีการเดินทางออกต่างจังหวัด”นายวิโรจน์ กล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯ เตรียมความพร้อมและเตรียมมาตรการป้องกัน และรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆที่อาจจะเกิดขึ้น และให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานในการปฏิบัติตัวอย่างไรในการเดินทางมาทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงให้มากที่สุด