SAT ร่วมทุน SIASUN รุกวางระบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตฯ เต็มรูปแบบ

HoonSmart.com>>ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ SIASUN เล็งให้บริการ system integration อย่างเต็มรูปแบบ

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT) แจ้งว่า วันที่ 3 เม.ย.2563 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ Shenyang Siasun Robot & Automation Co., Ltd. (SIASUN) และจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (JV) เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการ system integration อย่างเต็มรูปแบบ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วน 50.0003% และ SIASUN ถือหุ้น 49.9997% ของทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท

SIASUN เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับหุ่นยนต์และอุปกรณ์อัตโนมัติเป็นความเชี่ยวชาญหลักและมีผลิตภัณฑ์ ธุรกิจหลักประกอบด้วย หุ่นยนต์อุตสาหกรรม คลังสินค้าอัตโนมัติ (ASRS) การพัฒนาระบบอัตโนมัติและการพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับสายการผลิตขนาดใหญ่ เป็นต้น

สำหรับบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตร และอุตสาหกรรมเครื่องจักรในไทย