BA ปิดสนามบิน 3 แห่ง “ตราด-สมุย-สุโขทัย” ชั่วคราวถึง 30 เม.ย.นี้

HoonSmart.com>> “การบินกรุงเทพ” ปิดบริการสนามบินทั้ง 3 แห่ง ชั่วคราว จากการแพร่รระบาดไวรัส COVID – 19″ตราด” ปิด 5-30 เม.ย. ด้านสนามบินสมุย-สุโขทัย ปิดตั้งแต่ 7-30 เม.ย.63

บริษัท การบินกรุงเทพ (BA) แจ้งว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID – 19 บริษัทได้ปิดการให้บริการสนามบินของบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่ง เป็นการชั่วคราว โดย สนามบินตราดจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2563 และสนามบินสมุย กับสนามบินสุโขทัย จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 -30เมษายน 2563

ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ การให้บริการอากาศยานราชการ หรือที่ใช้ในราชการทหาร, อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน, อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค, อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 ,อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนาและอากาศยานขนส่งสินค้า

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบในการประกอบกิจการที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทฯ จะรายงานให้ทราบต่อไป