โควิด-19 ไทยตายเพิ่ม 3 ติดใหม่ 102 ราย ยอดสะสม 2,169 ราย

HoonSmart.com>> ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทยตายเพิ่ม 3 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 102 ราย ยอดสะสม 2,169 ราย

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วันที่ 5 เม.ย.2563 เว็บไซต์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 102 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 2,169 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ยอดรวมเป็น 23 ราย ส่วนรักษาหายเพิ่ม 62 ราย รวม 674 รายและยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 1,472 ราย