กสิกรไทยมอบฉายา “ประธานกิตติคุณ” แก่ “บัณฑูร ล่ำซำ”

HoonSmart.com>> บอร์ดธนาคารกสิกรไทย มอบฉายา “ประธานกิตติคุณ” แก่ “บัณฑูร ล่ำซำ” ร่วมทำงาน KBANK เป็นเวลา 40 ปี

บัณฑูร ล่ำซำ

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์มอบฉายา “ประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus)” ให้แก่นายบัณฑูร ล่ำซำ เนื่องมาจากการที่นายบัณฑูร ได้ร่วมทำงานให้กับธนาคารกสิกรไทย เป็นเวลา 40 ปี โดยมีผลตั้แต่วันที่ 3 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตามที่นายบัณฑูร ล่ำซำ ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2563

อ่านข่าว

“บัณฑูร ล่ำซำ” ลาออกประธานบอร์ดแบงก์กสิกรไทย ตั้ง “ขัตติยา” นั่ง CEO