“บัณฑูร ล่ำซำ” ลาออกประธานบอร์ดแบงก์กสิกรไทย ตั้ง “ขัตติยา” นั่ง CEO

HoonSmart.com>> “บัณฑูร ล่ำซำ” ยื่นหนังสือลาออกตำแหน่ง “ประธานบอร์ด” ธนาคารกสิกรไทย ด้านบอร์ดตั้ง “กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร” รองประธานบอร์ด (อิสระ) นั่งรักษาการ มีผล 3 เม.ย.63 เป็นต้นไป พร้อมแต่งตั้ง “ขัตติยา อินทรวิชัย” นั่ง CEO

บัณฑูร ล่ำซำ

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แจ้งว่า เมื่อเวลา 16.30 น. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 นายบัณฑูร ล่ำซำ ได้ยื่นหนังสือลาออกจาการเป็นกรรมการและตำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

คณะกรรมการธนาคารประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2563 มีมติแต่งตั้ง นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการ (อิสระ) ให้ทำหน้าที่รักษาการประธานกรรมการ พร้อมทั้งประกาศแต่งตั้งน.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหญิงคนแรกของธนาคาร และเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ตระกูลล่ำซำ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามหากได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระคนแรกของธนาคาร ทั้งนี้ นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร จะพูดคุยทางออนไลน์กับสื่อมวลชนในวันที่ 7 เม.ย.2563 และนายบัณฑูร ล่ำซำ จะพูดคุยทางออนไลน์กับสื่อมวลชนในวันที่ 8 เม.ย.2563

อ่านข่าว

กสิกรไทยมอบฉายา “ประธานกิตติคุณ” แก่ “บัณฑูร ล่ำซำ”