ลดเครดิตไทยแอร์เอเชีย-มองลบ THAI ทริสฯห่วงขาดสภาพคล่อง เสนอรัฐอุ้มด่วน

HoonSmart.com>>ทริสฯลดอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ “ไทยแอร์เอเชีย” เป็น “BBB-”  ประกาศเครดิตพินิจแนวโน้ม “ลบ”  คาดธุรกิจหยุดชะงักอีก 3-4 เดือน กระแสเงินสดลดลงอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า บริษัทมีสภาพคล่อง 4,700 ล้านบาท วงเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอีก 2,000 ล้านบาท ขณะที่มีหนี้รอจ่าย ภายใน 1 ปี  3,300 ล้านบาท เร่งเจรจาเลื่อนชำระหนี้ หวั่นผิดเงื่อนไข คาดเงินสดขาดมือเดือนละ 700 ล้านบาท ส่วนการบินไทย คงอันดับเครดิตที่ A สายการบินแห่งชาติได้รับการดูแลทันสถานการณ์ อาจขาดสภาพคล่องใน 5 เดือน ปีนี้เงินสดขาดมือ  3 หมื่นล้านบาท เสนอภาครัฐช่วยธุรกิจการบินจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

บริษัท ทริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย (TAA) เป็นระดับ “BBB-” จาก “BBB+” สะท้อนถึงความเสียหายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และมีสัญญาณว่าจะทวีความรุนแรงมากกว่าที่ทริสได้ประเมินไว้ในครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทไทยแอร์เอเชีย มีบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ถือหุ้นเกือบทั้งหมด

ทริสฯยังประกาศเครดิตพินิจ แนวโน้ม “ลบ” สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนและความรุนแรงต่อผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัทอีกด้วย โดยมีความกังวลเป็นพิเศษต่อสภาพคล่องที่ตึงตัวในระยะสั้น หลังจากหยุดให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเกือบทุกเที่ยวบิน คาดจะหยุดชะงักต่อไปเป็นเวลานานประมาณ 3-4 เดือน กระแสเงินสดจะลดลงอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า ทริสฯมีความเห็นว่าบริษัทจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในด้านการเงินและสภาพคล่องเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้จนกว่าการเดินทางทางอากาศจะคืนสู่ภาวะปกติ

บริษัทมีแหล่งเงินทุน จากเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องจำนวน 4,700 ล้านบาท วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีก  2,000 ล้านบาท ขณะที่มีภาระที่จะต้องชำระคืนเงินกู้ที่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนข้างหน้า คือเงินกู้ระยะยาว 2,000 ล้านบาทและหนี้ระยะสั้นอีก 1,300 ล้านบาท ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างกระบวนการขอเลื่อนการชำระหนี้ที่จะครบกำหนด ทริสฯคาดว่าบริษัทจะมีเงินสดส่วนที่ขาดประมาณเดือนละ 700 ล้านบาท

จากสมมุติฐาน ทริสฯคาดว่าบริษัทอาจจะไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของวงเงินกู้ยืมบางแห่งในช่วงปี 2563 ได้ ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 และ ไถ่ถอนปี 2564 อีกจำนวน 1,500 ล้านบาท

สำหรับบริษัทการบินไทย(THAI) ทริสฯประกาศเครดิตพินิจ “ลบ” อันดับเครดิตองค์กร & ตราสารหนี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ “A”  แม้ว่าผลการดำเนินงานจะถดถอยลงก็ตาม แต่ รัฐบาลจะยังคงให้การสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอแก่บริษัทอย่างต่อเนื่องและทันการณ์ เพื่อให้บริษัทผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายในปัจจุบันนี้ไปได้

บริษัทมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสายการบินแห่งชาติ ทั้งกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลต่างก็พยายามให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนเกี่ยวกับสถานะสภาพคล่องของบริษัทและการสนับสนุนจากภาครัฐ

“ทริสฯคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะอ่อนแอลงอย่างมากในปี 2563 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (อิบิทดา) จะอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาทในปีนี้ หากไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนหรือการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจากภาครัฐ บริษัทอาจประสบกับปัญหาสภาพคล่องในระยะ 5 เดือนข้างหน้า”

ณ เดือนธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องจำนวน 2.16 หมื่นล้านบาทและยังมีวงเงินกู้ยืมอีกจำนวน 2 หมื่นล้านบาท  แต่มีภาระที่จะต้องชำระคืนเงินกู้ที่จะครบกำหนดชำระภายใน 12 เดือนข้างหน้า มาจากเงินกู้ระยะยาว  2.17 หมื่นล้านบาท มีภาระหนี้ระยะสั้น  3,500 ล้านบาท ทริสคาดว่าบริษัทจะมีเงินสดส่วนที่ขาดประมาณ 3 หมื่นล้านบาทในปี 2563