ปั้ม ปตท. เตรียมขายแอลกอฮอล์ราคาพิเศษ เริ่มวาง 4 เม.ย. นี้

 

สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จัดหาแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% จากบริษัทผู้ผลิตที่มีสูตรผลิตและได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวน 100,000 ขวด เพื่อจำหน่ายในราคาพิเศษ เริ่มจำหน่ายวันแรกในวันที่ 4 เม.ย.63 โดยมีรายละเอียดดังนี้ บรรจุขวดละ 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) จำหน่ายในราคาขวดละ 110 บาท โดยขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่าย 1 คน/1 ขวด ผู้ซื้อต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรที่มีหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ในแบบฟอร์มการซื้อ นอกจากกนี้ มีการแจกน้ำดื่มขนาด 330 มิลลิลิตร ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับส่งอาหารที่เข้ามาเติมน้ำมันที่ปั้ม ปตท. จำนวน 62 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 1 ขวด ต่อ 1 คัน ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 63

ทั้งนี้ การจำหน่ายมีระหว่างเวลา 09:00 – 12:00 น. บริเวณหน้าสำนักงาน หรือในร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ ที่สถานีบริการน้ำมันปตท. ทุกแห่งในพื้นที่ ตามวันที่กำหนด โดยในวันที่ 4 เม.ย. 63 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในเขตกรุงเทพมหานคร

o วันที่ 15 เม.ย. 63 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในจ.นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี

o วันที่ 17 เม.ย. 63 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคตะวันออก

o วันที่ 23 เม.ย. 63 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคใต้

o วันที่ 29 เม.ย. 63 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

o วันที่ 1 พ.ค. 63 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคกลาง

o วันที่ 3 พ.ค. 63 สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ในภาคเหนือและภาคตะวันตก