UPA เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นเลี่ยง COVID เดินหน้าลุยดีลโซลาร์ฯ เวียดนาม

HoonSmart.com>> บอร์ด UPA เคาะเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีกำหนด เลี่ยงไวรัสโควิด-19 “วิชญ์ สุวรรณศรี” รักษาการ CEO มั่นใจไม่ส่งผลกระทบแผนขยายการลงทุนระบุ ดีลโครงการโซล่าร์ฟาร์มที่ประเทศเวียดนาม เดินหน้าเต็มกำลัง พร้อมสร้างผลงานปี 63 ให้กลับมาเทิร์นอะราวด์

นายวิชญ์ สุวรรณศรี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2563 ได้พิจารณาเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2653 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมกำหนดวันที่ 27 เม.ย.2563 เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมและวาระการประชุมใหม่ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

“การเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจของ UPA แต่ประการใด โดยในปี 2563 คาดว่าแนวโน้มผลกระทบการจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ จากการรับรู้รายได้โซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ฯ ทั้ง 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 7.95 เมกะวัตต์ และโครงการผลิตน้ำประปาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งได้ดำเนินการซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นในปีที่ผ่านมา ระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี ทำให้มีรายได้ประจำ (Recurring Income) ผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ”นายวิชญ์ กล่าว

สำหรับความคืบหน้าโครงการในต่างประเทศบริษัทมีแผนที่จะพิจารณาลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในต่างประเทศอีก 2-3 โครงการ ในแถบประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม ขณะนี้เป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2/63 นอกจากนี้กำลังศึกษาโครงการเพื่อเข้าลงทุนพลังงานลมในเวียดนามอีกด้วย