บล.บัวหลวง เวิร์คช็อปหน้ากากผ้า ระดมทุนเพื่อเด็กยากไร้

บล.บัวหลวง เวิร์คช็อปสอนพนักงานทำหน้ากากผ้า พร้อมระดมทุนเพื่อเด็กยากไร้

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ผุดไอเดียดี  เชิญทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญงานฝีมือ  ”  141 โซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์ส”  จัดเวิร์คช็อป “ทำหน้ากากผ้าใช้ ห่างไกล COVID-19” เพื่อสอนพนักงานทำหน้ากากผ้าใช้เอง  และระดมทุนช่วยเหลือจัดหาหน้ากากผ้าให้เด็กยากไร้อีกด้วย

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บล. บัวหลวง  กล่าวว่า บริษัท ฯ  ได้จัดเวิร์คช็อป ให้พนักงานทำหน้ากากผ้าไว้ใช้เอง และสอนต่อให้คนในครอบครัว ร่วมแบ่งปันเพื่อจัดหาหน้ากากผ้าให้เด็กยากไร้  กิจกรรมดังกล่าว มีการเก็บเงินค่าสมัครจากพนักงานที่เข้าร่วม โดยเงินค่าสมัครทั้งหมดนำไปบริจาคเพื่อจัดหาหน้ากากผ้าให้กับเด็กยากไร้ในเขตชายแดน โดยผ่านคุณกฤติยา ตระกูลทิวากร หรือคุณแพท ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม

“แพท”  จาก 141 โซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์ส  1 ในวิทยากรของกิจกรรม บอกว่า  ดีใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ส่วนเงินบริจาคทั้งหมด จะถูกนำไปใช้ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นต่อการทำหน้ากากผ้า เช่น ผ้า ยางยืด เครื่องมือในการเย็บ ฯลฯ จากนั้นจะส่งมอบให้มูลนิธิช่วยไทยไร้พรมแดน ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ต่อไป

นอกจากกิจกรรมนี้แล้ว บล.บัวหลวง ได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสเปรย์แอลกอฮอล์การกุศลให้กับพนักงาน  ร่วมกันลงขันจำหน่าย 3,000 ชิ้น ภายในเวลาเพียง 3 วัน ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนเพิ่มเติมให้กับกิจการ 141 โซเชียล เอ็นเตอร์ไพร์ส เพื่อจัดหาหน้ากากผ้าให้แก่เด็กยากไร้กว่า 3,000 คนต่อไป

นางสาวสุพิชฌาย์ แขวงคง  พนง.บัวหลวง ที่ร่วมกิจกรรม บอกว่า รู้สึกดีใจที่บริษัทจัดกิจกรรมสอนทำหน้ากากผ้าขึ้น  ซึ่งหน้ากากอนามัยหาซื้อยาก การทำหน้ากากผ้าใช้เอง  สะอาดและปลอดภัย และนำไปสอนคนรอบตัวด้วย

บล.บัวหลวง ขอเป็นส่วนหนึ่ง รณรงค์ ให้ประเทศไทย ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้  โดยร่วมมือร่วมใจ ผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยกัน