ลุย! ทริสฯ ยันสถาบันการเงินแกร่ง ไวรัสไม่กระทบเรทติ้ง

HoonSmart.com>>ทริสเรทติ้งวิเคราะห์สถาบันการเงิน 47 แห่งเจอไวรัส อันดับเครดิตยัง “คงที่”  แบงก์เจอแค่รายได้ลด ตั้งสำรองเพิ่ม ได้มาตรการธปท.ช่วยลดผลกระทบ ส่วนสถาบันการเงินอื่นกระเทือนปานกลาง  เตรียมสภาพคล่องพร้อมจ่ายหนี้ บริษัทซื้อหนี้มาบริหาร เก็บหนี้ยากกระแสเงินสดลดลง แลกกับสินเชื่อโต 

บริษัททริสเรทติ้งวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และไม่ใช่ธนาคาร (Non-bank Financial Institution-NBFI) ที่ทริสจัดอันดับเครดิตรวมทั้งสิ้น 47 บริษัท เพื่อคาดคะเนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน  โดยแบ่งสถาบันการเงินออกเป็น 10 ประเภท เช่น ในส่วนธนาคารพาณิชย์ ยังคงมีแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”

ถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ว่ารายได้ของธนาคารพาณิชย์อาจจะได้รับแรงกดดันและคุณภาพสินทรัพย์น่าจะอ่อนแอลง แต่ผลกระทบที่อาจจะเพิ่มขึ้น เช่น การตั้งสำรองที่สูงขึ้น ยังไม่น่าจะมีผลต่ออันดับเครดิต เนื่องจากอาจจะได้รับการบรรเทาลงบางส่วนด้วยมาตรการผ่อนคลายต่างๆที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ประกาศออกมา

“ทริสฯเห็นว่ามาตรการของธปท.น่าจะช่วยลดภาระของทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้ชั่วคราว ให้เวลาในการฟื้นฟูปัญหาด้านการเงิน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ต้องเผชิญกับความกดดันจากการเริ่มนำมาตรฐานบัญชีใหม่หรือ TFRS9 มาปรับใช้ในปีนี้ ”

สำหรับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ทริสฯยังคงอันดับเครดิต “คงที่” ด้วยเช่นกัน จากการประเมินผลกระทบในเชิงลบยังอยู่ในระดับปานกลาง แม้ว่าจะต้องเผชิญความเสี่ยงจากการที่เงินทุนบางส่วนมาจากตลาดทุน ซึ่งขณะนี้ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงจากการที่นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นก็ตาม

“ผลการประเมินในเบื้องต้นและผลการสำรวจสถาบันการเงินเหล่านี้ พบว่าบริษัทส่วนใหญ่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์มากเพียงพอที่จะใช้ในการรีไฟแนนซ์ หรือชำระหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือนข้างหน้าได้ และบริษัทหลายแห่งยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้นที่มีความแข็งแกร่งอีกด้วย ”

สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารหนี้เสีย น่าจะได้รับผลกระทบจากการที่กระแสเงินสดจากการเก็บหนี้น่าจะลดลง ส่วนธุรกิจลีสซิ่ง และเช่าซื้อ อาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าในเชิงสินเชื่อที่จะหดตัวลง

ส่วนธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์เป็นหลักประกัน (Title Loan) นั้น กระแสเงินสดที่ลดลงจากการปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธปท. น่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทาย อย่างไรก็ตาม สินเชื่อน่าจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากความต้องการสินเชื่อประเภทนี้มักจะสูงขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจอ่อนแอ

ปัจจุบัน ทริสฯมีการจัดอันดับเครดิตสถาบันการเงินทั้งหมด 47 แห่ง มีเพียงส่วนน้อยที่มีแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ ได้แก่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) บริษัท ภัทรลิสซิ่ง (PL) ส่วนเครดิตพินิจเป็นลบ อาทิ บริษัท ทุนธนชาต (TCAP)   บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต (TNS) และ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) แต่ไม่ต้องกังวล TNS และ THANI ได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่