TOA ตั้ง ‘จตุภัทร์’ นำทัพสู้ศึกโควิด-19 เดินหน้าลุยทั้งไทย-อาเซียน

HoonSmart.com>>  คณะกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) มีมติแต่งตั้ง “นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน “นายประกรณ์ เมฆจำเริญ” ที่ยื่นหนังสือขอลาออก พร้อมลุยตลาดในประเทศและอาเซียน

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (TOA)  เปิดเผยว่าหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)  ครั้งที่ 3/2563 มีมติแต่งตั้ง “นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน “นายประกรณ์ เมฆจำเริญ” ที่ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่” โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ  เผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ตนในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ พร้อมที่จะดูแลบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป พร้อมกับกลยุทธ์การดำเนินงานในไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้าพันธมิตร รวมถึงนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทั้งในไทยและต่างประเทศ

พร้อมเผยว่า การลาออกของนายประกรณ์ เมฆจำเริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะไม่มีผลกระทบใดๆ กับการดำเนินงานของบริษัทฯ หลังจากนี้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น บริษัทฯ ได้รับผลกระทบในวงจำกัด ตามประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่มีผลให้มีมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคเป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงห้างสรรพสินค้าที่มีร้านค้าโมเดิร์นเทรดจำหน่ายสีร่วมด้วยใน บางแห่ง บางสาขาเท่านั้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการติดเชื้อของพนักงานเป็นสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้ออกนโยบายการทำงานที่บ้าน (Work from Home) โดยใช้เครื่องมือสนับสนุนด้าน IT มาช่วยการทำงาน เพื่อให้แผนงานของบริษัทฯ ยังคงดำเนินการได้อย่างราบรื่น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าการจำหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นช่องทางหลักที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ตามปกติ รวมถึงการขายผ่านโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไป พร้อมกับการวางแผนการผลิตให้เพียงพอ โดยนำเสนอสินค้าการใช้งานแบบครบวงจร (Total Solutions) ที่มากกว่าธุรกิจสีทาอาคาร เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย