13 บลจ.เฮโลขายกองทุน SSF 1 เม.ย. คาดเม็ดเงิน 6 หมื่นลบ.เข้าซื้อหุ้น

HoonSmart.com>> 13 บลจ.พร้อมเปิดขายกองทุน SSF พิเศษ เน้นลงทุนหุ้นไทยดีเดีย์ 1 เม.ย.นี้ ประเมินเม็ดเงินลงทุน 6 หมื่นล้านบาท แนะผู้ลงทุนไม่ต้องรีบเข้าซื้อกองทุน เหตุโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย เศรษฐกิจหดตัวแรง ควรรอดูสถานการณ์ยังมีเวลาซื้อถึง 30 มิ.ย.63 ด้านก.ล.ต.เผยอนุมัติ 17 กองทุนขายหน่วยลงทุน

 

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้บลจ. 13 แห่ง พร้อมเปิดขายกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) วงเงินพิเศษเน้นลงทุนในหุ้นไทย ในวันที่ 1 เม.ย.2563 นี้และอีก 6 บลจ.จะทยอยเปิดขายเพิ่มต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ในช่วงเวลาที่เสนอขายระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2563

“เม็ดเงินใหม่จะมีนัยต่อดัชนีหุ้นมากน้อยแค่ไหนยากที่จะคาดเดาและไม่อยากให้เอาตัวเลขเป้าหมายมาเป็นที่ตั้ง เพราะจะผิดจังหวะไปหน่อย สภาวะแวดล้อมตอนนี้สิ่งที่นักลงทุนต้องทำ คือ ดูแลรักษาสุขภาพ และวางแผนทางการเงินในสภาวะโควิด เศรษฐกิจชะลอต้องมีการวางแผนการเงินอย่างรัดกุม ซึ่งสำคัญมาก ถ้ามีความพร้อมเหมาะสมค่อยเข้ามาลงทุน ซึ่งพวกเราในนามสมาคมบลจ.ทุกคนยินดีตอบคำถามเรื่องการลงทุนและภาวะแวดล้อมจะมีทิศทางอย่างไรโควิด-19 “นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าว

สำหรับราคาหุ้นตอนนี้อยู่ในระดับที่น่าสนใจ แต่ยังมีปัจจัยไม่คลี่คลายจากสถานการณ์โควิด-19 และสภาวะไม่แน่นอนของเศรษฐกิจจะหดตัวขนาดไหน จึงไม่ได้คาดหวังเม็ดเงินของนักลงทุนจะเข้ามาซื้อกองทุนในทันที เพียงแต่บลจ.ได้เตรียมความพร้อมไว้หากสถานการณ์คลี่คลายในช่วงเวลา 3 เดือนที่เปิดขาย ดังนั้นนักลงทุนจึงไม่จำเป็นต้องรีบลงทุน ค่อยๆ พิจารณาได้

ส่วนนักลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาวได้ อาจเป็นโอกาส จากเหตุการณ์ในอดีตทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นผ่านการลงทุน 10 ปี ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนที่ดีและการลงทุนในกองทุน SSF พิเศษนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีก 200,000 บาท เพิ่มจากกองทุน SSF แบบปกติที่กำหนดไว้ 200,000 บาท

“กองทุน SSF จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้นและสมาคมเชื่อมั่นว่านโยบายนี้จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มที่เริ่มต้นทำงาน เป็นการช่วยให้ประชาชนเริ่มเรียนรู้ที่จะออมเงินและเข้าสู่ระบบการออมระยะยาว”นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าว

ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2563 ให้วงเงินลงทุนในกองทุน SSF พิเศษสูงสุด 200,000 บาท เพิ่มจากวงเงินลงทุนในกองทุน SSF ที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีปกติสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท รวมสูงสุดสำหรับปีภาษี 2563 ไม่เกิน 400,000 บาท โดยระยะเวลาเปิดให้ลงทุนเพียง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย.2563 และนักลงทุนต้องถือลงทุน 10 ปีนับจากวันลงทุน

สำหรับ 13 บลจ.ที่พร้อมเสนอขายกองทุน SSF (พิเศษ) ประกอบด้วย 1.บลจ.กรุงไทย 2.บลจ.กรุงศรี 3.บลจ.กสิกรไทย 4.บลจ.ทิสโก้ 5.บลจ.ไทยพาณิชย์ 6.บลจ.ธนชาต 7.บลจ.บัวหลวง 8.บลจ.พรินซิเพิล 9.บลจ.ภัทร 10.บลจ.ยูโอบี 11.บลจ.แอล เอช ฟันด์ 12.บลจ.เอ็มเอฟซี และ 13.บลจ.แอสเซท พลัส

ด้านน.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ณ วันที่ 30 มี.ค.2563 ก.ล.ต. ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน ไปแล้ว 17 กองทุน จากบลจ.จำนวน 13 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมาก.ล.ต. ได้พิจารณาและอนุมัติการจัดตั้งกองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยเร็ว เพื่อให้กองทุนพร้อมเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปในวันที่ 1 เม.ย.2563

อ่านข่าว

บลจ.กสิกรฯ ส่ง K SUPERSTAR SSFX จับจังหวะทำกำไร COVID-19 จบดันหุ้นขึ้น

บลจ.ยูโอบีเปิดตัว UOBEQ-MSSF ชี้จังหวะลงทุนรับตลาดฟื้นตัว-พร้อมสิทธิภาษี

MFC ส่ง 2 กองทุน SSF หนุนออมระยะยาวได้ลดภาษี ชี้หุ้นร่วงน่าสนใจลงทุน

บลจ.ทิสโก้ คลอด SSF ลงทุนเชิงรุกหุ้นพื้นฐานดี แนวโน้มเติบโตเด่น

บลจ.บัวหลวง IPO กองทุน BEQSSF เก็บเกี่ยวผลตอบแทนหุ้นไทยระยะยาว

บลจ.ไทยพาณิชย์เสิร์ฟ 3 กองทุน SSF พิเศษ ชี้หุ้นปรับฐานน่าสนใจ

บลจ.ภัทรชี้ไตรมาสแรกหุ้นดิ่ง 30% โอกาสซื้อลงทุน เสิร์ฟกอง SSF เน้นหุ้น ESG

บลจ.กรุงศรีเปิดตัว SSFX -SSF 4 กองรวดตอบโจทย์ทุกความต้องการ