บลจ.กรุงศรีคว้ากองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาวยอดเยี่ยมปี 62

ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี พร้อมด้วย สุภาพร ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน ศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุนตราสารหนี้และทีมผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ รับมอบรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยม ประจำปี 2020 จากมอร์นิ่งสตาร์ สำหรับกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนเกษียณและไม่ต้องการรับความเสี่ยงสูง