กลุ่มศรีสวัสดิ์ ร่วมด้วยช่วยผู้ป่วยโควิด-19

ธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มศรีสวัสดิ์  ร่วมสมทบทุนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จำนวน  10 ล้านบาท  โดยมีรองศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ภาคภูมิ  คัมภีร์พันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ