บตท.แนะเลือกดอกเบี้ยบ้านคงที่ยาว ลดความเสี่ยงช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

บตท.แนะนำประชาชนกู้ซื้อบ้านเลือกดอกเบี้ยบ้านคงที่ระยะยาว ช่วยลดความเสี่ยงช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น เสนอดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) กล่าวว่า นักวิเคราะห์คาดกันว่าจะมีสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต และเมื่อมีการปรับขึ้นดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยย่อมสูงขึ้น และส่งผลกระทบกับผู้กู้สินเชื่อบ้าน หรือผู้ที่กำลังจะเลือกหาซื้อบ้าน ซึ่งจะทำให้มีภาระจะต้องผ่อนชำระค่างวดบ้านมากขึ้นด้วย

วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

ดังนั้นหากประชาชนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อบ้าน หรือเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยบ้านในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้นในอนาคต ขอแนะนำให้เลือก อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด เพราะเมื่อดอกเบี้ยสูงขึ้น ค่างวดผ่อนบ้านจะสูงขึ้น

“สินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว จึงเป็นทางออกสำหรับผู้กู้สินเชื่อบ้าน สามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นางวสุกานต์ กล่าว

ปัจจุบัน บตท. ใช้จุดแข็งจากการทำ Securitization เพื่อพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี เพื่อเป็นทางเลือกเสนอให้กับลูกค้า บตท. โดยสามารถเลือกได้ตามความต้องการและความพร้อมของลูกค้า เช่น ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี และ 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 4.27% สำหรับคงที่ 10 ปี เฉลี่ย 5% (ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 7.12%) ซึ่งในอนาคต บตท. มีแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่มีระยะเวลายาวมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า รวมถึงพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนตามพันธกิจ