“กิตติ” – nCrowne ผงาดกุมหุ้นใหญ่ NOBLE 57 %

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ( NOBLE ) แจ้ง นายกิตติ ธนากิจอำนวย ได้ซื้อหุ้นสามัญ NOBLE จำนวน 120.08 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.31 % ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จากผู้ถือหุ้น และ nCrowne Pte.Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารบริษัท ได้ซื้อหุ้น NOBLE จำนวน 104.20 ล้านหุ้น หรือ 22.83 % จากนาย Stephane Michel Rosales Sedano ส่งผลให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เปลี่ยนไปด้งนี้

กิตติ ธนากิจอำนวย

นาย Stephane ไม่เหลือหุ้นอีกต่อไป ส่วนนายกิตติ ก่อนซื้อหุ้น ถือ 36.33 ล้านหุ้น หรือ 7.96 % จำนวนหุ้นที่ซื้อ 120.08 ล้านหุ้น หรือ 26.31 % หลังการซื้อ 156.41 ล้านหุ้น คิดเป็น 34.27 %

สำหรับ nCrowne Pte.Ltd ไม่มีหุ้นอยู่ก่อน ภายหลังได้มา 104.20 ล้านหุ้น หรือ 22.83 % และผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ก่อนขาย 315.94 ล้านหุ้น หรือ 69.21 % จำนวนหุ้นที่ขาย 120.08 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.31 % หลังการขายหุ้น 195.85 ล้านหุ้น คิดเป็น 42.91%

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้ นาย Stephane Michel ฯ ขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้น NOBLE ส่วนนายกิตติ และ nCrowne Pte.Ltd กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีผลให้ นายกิตติ และ nCrowne ฯ ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นจากนักลงทุนทั่วไป ราคาเสนอซื้อหุ้นละ 12.25 บาท