ลูกหุ้น FVC-OCEAN-MOONG เข้าเทรด 13 มิ.ย.

ตลาด mai รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3 บริษัท “FVC-OCEAN-MOONG” ลงกระดานพรุ่งนี้ 13 มิ.ย.61

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น (FVC) จำนวน 47,324,631 หุ้น เริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 13 มิ.ย.2561 โดยหุ้นดังกล่าวจัดสรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (FVC-W1) จำนวน 16,260,583 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 23,789,206 หุ้น อัตราใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.463 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาท/หุ้น วันใช้สิทธิ 14 พ.ค. 2561 และอีกส่วนจัดสรรรเพื่อการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 23,535,425 หุ้น อัตรา 22 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

นอกจากนี้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) จำนวน 31,106 หุ้น ซึ่งเกิดจากการแปลงสภาพการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (OCEAN-W2) จำนวน 31,106 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 31,106 หุ้น อัตราใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 1.20 บาท/หุ้น วันใช้สิทธิ 1 มิ.ย. 2561 เริ่มซื้อขายในตลาดวันที่ 13 มิ.ย.2561

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล (MOONG) จำนวน 2,339,889 หุ้น เกิดจากการการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จำนวน 2,316,535 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,339,889 หุ้น อัตราใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1.0101 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท/หุ้น วันใช้สิทธิ 1 มิ.ย. 2561 เริ่มซื้อขายในตลาดวันที่ 13 มิ.ย.2561