เมย์แบงก์ฯ ออก DW42 รุ่นใหม่อิง CBG-IVL-PTTEP ซื้อขาย 11 มี.ค.

HoonSmart.com>> บล.เมย์แบงก์ฯ ออก DW42 รุ่นใหม่ 3 ตัว เริ่มซื้อขาย 11 มี.ค.นี้ ชูจุดเด่นค่า Sensitivity ใกล้เคียง 1 ขยับขึ้นลงตามหุ้นอ้างอิงเกือบทุกช่อง อัตราทดสูงกว่า 3 เท่า

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) รุ่นใหม่ เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวนทั้งหมด 2 ตัว ได้แก่ CBG42C2008A , IVL42C2008A และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) จำนวน 1 ตัว ได้แก่ PTTE42P2008A เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 11 มีนาคม 2563

สำหรับ DW ชุดนี้มีความพิเศษที่ DW42 มีค่า Sensitivity ใกล้เคียง 1 ขยับขึ้นลงตามหุ้นอ้างอิงเกือบทุกช่อง เพื่อเป็นทางเลือกที่ดี ให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรใน DW42 บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูงในตลาด มีราคาเหมาะสม และมีอัตราทดระดับสูงกว่า 3 เท่า รวมถึง DW42 มีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน

นอกจากนั้นทาง เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ยังได้จัดทำ “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน เพื่อให้นักลงทุนเชื่อมั่นและสามารถเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้ถึง 5 วันทำการ