ตลท. ขึ้น H หุ้น NOBLE หลังพบรายการบิ๊กล็อต 41.71% อาจนำไปสู่การทำเทนเดอร์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) เนื่องด้วยปรากฏรายการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยวิธีบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade report-Big lot) หลักทรัพย์ NOBLE และ NOBLE-F รวมจำนวน 190,402,750 ล้านหุ้น หรือ 41.71% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ซึ่งอาจนำไปสู่การทำคำเสนอซื้อ

ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ NOBLE แต่ตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ NOBLE เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 10.02 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเผยแพร่แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ล่าสุดราคา ซื้อขายที่ 11.60 บาทบวก 0.40 บาทหรือ 3.57% มูลค่าซื้อขายมากถึง 1,062 ล้านบาท