สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วม 3 ธนาคารเชื่อมต่อบริการทางการเงินดิจิทัล

ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา (กลาง) ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับผู้บริหารจาก 3 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย สีหนาท ล่ำซำ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธริษตรี กฤตสรรค์วงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในการเชื่อมต่อโมบาย แอปพลิเคชัน ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ กับโมบาย แบงกิ้ง ของทั้ง 3 ธนาคาร ซึ่งมีบริษัท ดีโคซี่ จำกัด โดย ปรีชา ชัยธนสกุล ประธานกรรมการ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้