DCORP ยันไม่มีข่าวดีหนุนหุ้นวิ่งแรงผิดปกติ

DCORP ตามคาด ชี้แจงไม่มีสาเหตุหุ้นวิ่งแรงเว่อร์

นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ( DCORP ) ชี้แจงสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากวันก่อนหน้า ว่า บริษัท ไม่มีพัฒนาการใด ๆ เช่น การร่วมทุน การได้มาหรือขายสินทรัพย์ หรือข้อพิพาทที่สำคัญ และไม่รู้สาเหตุอื่นใด ที่ส่งผลกระทบการซื้อขาย รวมทั้งไม่มีสารสนเทศอื่นใดที่ต้องชี้แจง