SET SE102 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคมเปิดรับสมัครถึง 15 มี.ค.

ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ห้ามพลาดกับหลักสูตร SET SE102 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางสังคม เข้มข้นด้วยเนื้อหาจากวิทยากรมืออาชีพชั้นนำ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นประกอบธุรกิจ บัญชี การตลาด ตลอดจนการสร้างแบรนด์ อบรมตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย. 2563 สมัครได้แล้ววันนี้-15 มี.ค. 2563 ที่ www.setsocialimpact.com หรือ Facebook: SET Social Impact