ไทยพาณิชย์เปิดตัว 3 กองทุน Absolute Return สร้างผลตอบแทนช่วงตลาดผันผวน

HoonSmart.com >>บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดตัว 3 กองทุน Absolute Return วางเป้าหมายผลตอบแทนชัดเจน เน้นลงทุนตราสารหนี้หลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน โอกาสสร้างผลตอบแทนบวกช่วงตลาดผันผวน

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัว 3 กองทุนใหม่เป็นซีรีส์ SCBAM Absolute Return เน้นลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้งภาครัฐและภาคเอกชน และอัตราแลกเปลี่ยนของผลตอบแทน ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Largo (SCBLARGO) ระดับความเสี่ยงต่ำ มีเป้าหมายความผันผวนของผลตอบแทน 1 – 2% กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Adagio (SCBADAGIO) ระดับความเสี่ยงปานกลาง มีเป้าหมายความผันผวนของผลตอบแทน 2 – 4% และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ MultiBonds (SCBMBOND) ระดับความเสี่ยงสูง มีเป้าหมายความผันผวนของผลตอบแทน 8 – 15% ด้วยมูลค่ากองทุนละ 3,000 ล้านบาท เปิดเสนอขายครั้งแรกใน‪วันที่‬ ‪10 – 16‬ ‪มี.ค.2563 ลงทุนขั้นต่ำเพียง ‬1,000 บาท

ทั้ง 3 กองทุนเป็นกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบซับซ้อน ซึ่งบริหารการลงทุนด้วยกลยุทธ์ Absolute Return มีเป้าหมายผลตอบแทนที่ชัดเจน มีความสัมพันธ์ต่อตลาดโดยรวมค่อนข้างต่ำ และต่างจากกลยุทธ์ทั่วไปที่มักสร้างผลตอบแทนและเปรียบเทียบตามดัชนีอ้างอิงหรือตลาดโดยรวม กองทุนจะทำการผสมผสานการซื้อหลักทรัพย์ที่คาดว่ามูลค่าจะปรับขึ้นในอนาคต (Long) และขายหลักทรัพย์ที่คาดว่ามูลค่าจะปรับลงในอนาคต (Short) เพื่อโอกาสในการทำกำไรโดยลงทุนทั้งโดยตรงในตราสารและผ่านตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

สำหรับนโยบายการลงทุนทั้ง 3 กองทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ H2O Largo ชนิดหน่วยลงทุน I/C (EUR) สกุลเงินยูโร, H2O Adagio ชนิดหน่วยลงทุน (EUR)-I (C) สกุลเงินยูโร และ H2O Multibonds ชนิดหน่วยลงทุน SREUR (C) สกุลเงินยูโร ตามลำดับกองทุนข้างต้น เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ แต่ละกองทุนจะแบ่งสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างกันตามระดับความเสี่ยง ในเบื้องต้นสินทรัพย์ที่คาดว่าผู้จัดการจะลงทุน ประกอบด้วย ตราสารหนี้รัฐบาล หุ้นกู้เอกชน และอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับผู้จัดการกองทุนหลัก H2O Asset Management เป็นบริษัทลูกของ Natixis Asset Management ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป มีทีมบริหารกองทุนที่เชี่ยวชาญการบริหารกลยุทธ์ Absolute return และมีประสบการณ์ทำงานร่วมกันยาวนานกว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์แบบ Top Down และกลยุทธ์การลงทุน Unconstraint Relative Value  รวมทั้งเป็นผู้นำด้านการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ และอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุน H2O Largo มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 4.16% กองทุน H2O Adagio มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 7.09% และกองทุน H2O Multibonds มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 30.04% (ที่มา: ข้อมูลจาก H2O ณ วันที่ 31 ม.ค.2563)

สำหรับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยตั้งแต่ต้นปีอัตราผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งไทยและต่างประเทศที่มีแนวโน้มแย่ลงเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวที่เป็นความหวังในการคลับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีนี้ชะลอตัวลงในทันที

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายในประเทศอย่างการผ่านร่างงบประมาณที่ล่าช้า และการคาดการณ์ปัญหาภัยแล้งที่จะมีผลต่อภาคเกษตร ซึ่งส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1

“คณะกรรมการนโยบายการเงิน อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้งในการประชุมครั้งถัดไป เนื่องจากปัจจัยกดดันเศรษฐกิจจาก Covid-19 ดูมีผลวงกว้างมากขึ้นและอาจจะจบช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ ทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีโอกาสลดลงได้อีก และทรงตัวอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีก 1-2 ไตรมาส อย่างไรก็ดี การลงทุนด้วยกลยุทธ์ Absolute Return ในสภาวะเช่นนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุน เพราะกลยุทธ์นี้มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนเป็นบวกในทุกสภาวะตลาดเหมาะสมกับสถานการณ์ อีกทั้งยังมีให้เลือกได้ถึง 3 ระดับตามความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว