ลูกหุ้น BDMS-ERW เคาะ 12 มิ.ย.นี้

ตลาดฯ รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน BDMS – ERW เข้าซื้อขาย 12 มิ.ย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหุ้นเพิ่มทุนบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) จำนวน 36,160,606 หุ้น ที่เกิดจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 36,160,606 หุ้น อัตราการแปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 47,517.22 หุ้น ราคาแปลงสภาพ 21.045 บาท/หุ้น ซึ่งใชสิทธิแปลงสภาพวันที่ 4-6 มิ.ย.2561 เริ่มซื้อขายในตลาดวันที่ 12 มิ.ย.2561

นอกจากนี้รับหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW) จำนวน 897,635 หุ้น ซึ่งจัดสรรให้กรรมการและพนักงานของบริษัท #4 ส่วนที่ 1 จำนวน 230,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.60 บาท ระหว่างวันที่ 24-31 พ.ค.2561 และหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กรรมการและพนักงานของบริษัท #4 ส่วนที่ 2 จำนวน 667,635 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.70 บาท ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค.2561 เริ่มซื้อขายในตลาดวันที่ 12 มิ.ย.2561

ด้านราคาหุ้น BDMS ปิดตลาดที่ราคา 25.25 บาท บวก 0.25 บาท หรือ 1% มูลค่าการซื้อขาย 657.62 ล้านบาท

ส่วน ERW ปิดที่ 8.10 บาท ลบ 0.20 บาท หรือ -2.41% มูลค่าการซื้อขาย 18.16 ล้านบาท