‘ทีเอ็มบี-ธนชาต’ จัดสัมมนาเปิดโลกปรับทิศเพื่อโอกาสใหม่ในการลงทุน

ทีเอ็มบี ร่วมกับ ธนชาต โดย กิดาการ ชัฎสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ กองทุนรวม ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) จัดงานสัมมนา “TMB Thanachart Investment Forum: 2020 Chance for Growth เปิดโลก ปรับทิศเพื่อโอกาสใหม่ในการลงทุน” พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุนมาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อมุนดิ (สิงคโปร์) และ 6 บลจ. ชั้นนำของไทย ได้แก่ บลจ.ทหารไทย จำกัด, บลจ. ธนชาต จำกัด, บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บลจ. วรรณ จำกัด, บลจ. ทิสโก้ จำกัด และ บลจ.พรินซิเพิล จำกัด ร่วมแนะนำเกร็ดการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด สถานการณ์การลงทุนในประเทศไทยและทั่วโลก รวมทั้งให้คำแนะนำการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างกำไรในสภาวะตลาดที่ผันผวนของปี 2563 เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในระยะยาว เพราะเชื่อมั่นว่า Financial Well-being หรือ ชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น จะช่วยให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้