กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบลจ.ยูโอบีได้รับโล่รางวัลกระทรวงการคลัง

กุสุมาพร หิรัณยัษฐิติ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจลูกค้าสถาบันและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศ “ประเภทกองทุนร่วม Pooled Fund ขนาดกองทุนต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562” โดยมี จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบรางวัล เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมด้านธรรมาภิบาลในการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อีกทั้งเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีประสิทธิภาพ โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นที่โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา