ซีพี เฟรชมาร์ท ปลื้ม ” ขยะแลกไข่” 50 สาขาทั่วไทย

ซีพี เฟรชมาร์ท ขยายความสำเร็จ “โครงการขยะแลกไข่” สู่ 50 สาขาทั่วไทย ในปี 63

ซีพี เฟรชมาร์ท ธุรกิจร้านค้าปลีกของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  ( CPF ) เดินหน้าต่อ ยอดความสำเร็จโครงการขยะแลกไข่ เพิ่มกิจกรรมที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ท เป็น 8 สาขาในกรุงเทพฯ ตั้งเป้า 50 สาขา ภายในปีนี้ รณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบ ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย

นายชัยยุทธ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส CPF  กล่าวว่า  โครงการขยะแลกไข่  เป็นความร่วมมือระหว่างร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท และ GEPP สตาร์ทอัพ ที่เชี่ยวชาญจัดทำระบบการจัดการขยะ  นำร่องกับชุมชนรอบ ซีพี เฟรชมาร์ท ในกรุงเทพ 3 สาขา ตั้งแต่ ตุลาคม 2562  จึงขยายเป็น 8 สาขา ตั้งแต่ม.ค. 63  และพร้อมขยายเป็น 50 สาขาทั่วประเทศภายในปีนี้

ผู้สนใจร่วมโครงการ นำขยะ 50 ชิ้น มาแสดงการคัดแยกขยะ กับ พนง.ร้านซีพี เฟรชมาร์ทที่ร่วมโครงการฯ เพื่อรับไข่ไก่สดจำนวน 1 แพ็ค  ขยะที่รับแลกจะมี 3 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส (ขวด PET) ขวดพลาสติกขุ่น (ขวดนม) และกระป๋องน้ำอัดลม ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้ง 8 สาขา  ได้แก่ สาทรคอนโด , เย็นจิต, สาทร 11 , เพชรบุรี 38 , เพชรบุรี 38/1, เอกมัย 30 และกลางเดือนมีนาคมนี้ จะขยายการทำกิจกรรมอีก 2 สาขา ได้แก่ สาขาพัฒนาการ 20 และสาขาสุขุมวิท 36