บลจ.พรินซิเพิลชูกอง Target Date Fund ทะลุ 7.8 พันลบ. ตั้งเป้าโต 25%

HoonSmart.com>> บลจ.พรินซิเพิล ดันพอร์ต AUM กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 62 ทะลุ 7,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% พร้อมตั้งเป้าปี 63 โตแตะ 10,000 ล้านบาท โชว์ศักยภาพบริหารคว้ารางวัลชนะเลิศประเภท ‘Pooled Fund ขนาดกองทุนต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ชูจุดเด่นคิดด้านการวางแผนการเงินยามเกษียณทั้งแก่สมาชิก และนายจ้าง

นางปาจรีย์ บุณยัษฐิติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ ธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.พรินซิเพิลมีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว หรือ Principal Target Date Retirement Fund เพื่อเป็นแหล่งออมเงินสำหรับพนักงานไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณอายุ โดยสามารถผลักดันพอร์ตการบริหารกองทุนฯ ให้มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) เติบโตได้ดี โดย ณ สิ้นปี 2562 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มีมูลค่า AUM ทั้งสิ้น 7,876 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 30% จากสิ้นปี 2561 ที่มีมูลค่า AUM 6,055 ล้านบาท ขณะที่จำนวนนายจ้างและสมาชิกของกองทุนฯ ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 229 ราย และ 31,869 รายตามลำดับ

ล่าสุด บลจ. พรินซิเพิล ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยได้รับคัดเลือกจากสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รับรางวัลชนะเลิศประเภท ‘Pooled Fund ที่มีขนาดกองทุน ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท’ จากโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยนับเป็นการได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกันเป็นปีที่ 3 หลังจากเคยได้รับรางวัลดังกล่าวมาแล้วในปี 2560 และ 2561

“ปัจจัยที่ทำให้ บลจ. พรินซิเพิล ได้รับรางวัลติดต่อกัน 3 ปี มาจากนโยบายของเราที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นคู่คิดในการวางแผนการเงินยามเกษียณแก่สมาชิกกองทุนฯ ทั้งการให้คำปรึกษา วางแผนการลงทุน จัดอบรมให้ความรู้ และมีเครื่องมือสำหรับติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน โดย บลจ. พรินซิเพิล มีบริษัทแม่ที่มีประสบการณ์บริหาร Pension Fund (กองทุนบำนาญ) ในหลายประเทศ และมีประสบการณ์บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Target Date ในสหรัฐอเมริกามานานกว่า 15 ปี และในไทยกว่า 5 ปี รวมถึงมีเว็บไซต์ โมบาย แอพพลิเคชั่น และโปรแกรมคำนวณเงินเกษียณของสมาชิก Plan WISE Retire WELLที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและสับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว” นางปาจรีย์ กล่าว

นางปาจรีย์ กล่าวต่อว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ถือเป็นหนึ่งในพอร์ตกองทุนที่เป็นดาวเด่นของ บลจ. พรินซิเพิล โดยในปี 2563 มีเป้าหมายผลักดันเติบโตต่อเนื่องประมาณ 25% หรือมีมูลค่า AUM เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านบาท และจะใช้จุดเด่นของกองทุนฯ ที่มีผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่ผสมผสานสัดส่วนการลงทุนและปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ระหว่าง ตราสารหนี้ ตราสารทุนไทย ตราสารทุนต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ และทองคำ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแผนการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทมากที่สุด แทนสมาชิกกองทุน ดังนั้นสมาชิกจึงสามารถเลือกแผนการลงทุนในครั้งแรกตามปีที่จะเกษียณอายุเพียงครั้งเดียว และมอบหมายหน้าที่การปรับพอร์ตการลงทุนให้กับผู้จัดการกองทุนตลอดเวลาที่อยู่ในกองทุน

ขณะเดียวกันจุดเด่นอีกอย่างของกองทุนฯ คือ เมื่อสมาชิกเกษียณอายุแล้วยังมีแผนการลงทุน Target Date Post Retirement หรือ TD_P รองรับ โดยสมาชิกสามารถขอรับเงินเป็นงวดจากกองทุนฯตามความถี่ที่สมาชิกกำหนด โดยในขณะที่เงินอยู่ในกองทุน จะได้รับการบริหารจากผู้จัดการกองทุนมืออาชีพอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีแผน Target Risk อีก 5 นโยบาย เพื่อให้สมาชิกที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการลงทุน เลือกจัดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ ระยะสั้นและปานกลาง ตราสารทุนไทยและตราสารทุนต่างประเทศและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Reit) ได้ด้วยตนเองอีกด้วย

ทั้งนี้ บลจ.พรินซิเพิล ยังมีบริการด้านอื่นๆ เพื่อให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่นายจ้างและสมาชิก อาทิ บริการจัดทำ Provident Fund Analytical & Retirement Readiness Reportหรือที่ปรึกษาให้กับบริษัทนายจ้างในการวิเคราะห์การเลือกอัตราเงินสะสม แผนการลงทุนของสมาชิก พร้อมกับคำนวณ Average Replacement Ratio หรืออัตราทดแทนรายได้หลังเกษียณเฉลี่ยของลูกจ้างทั้งองค์กร และบริการ Plan WISE Retire WELL ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ให้แก่สมาชิกกองทุนทดลองคำนวณเงินที่จะมีในวันเกษียณอายุ ภายใต้แผนการลงทุนและอัตราการออมในปัจจุบัน พร้อมคำนวณเงินใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ ภายใต้สมมติฐานของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในการออมเงินเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอย่างมาก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บลจ.พรินซิเพิล บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ทั้งสิ้น 58,932 ล้านบาท รวม 33 กองทุน 865 บริษัทนายจ้าง สมาชิกกว่า 200,000 ราย