DOD ตั้งราคา 9.30 บาท ขาย 12-14 มิ.ย.

“ดีโอดี ไบโอเทค”เคาะราคไอพีโอ 9.30 บาท/หุ้น เสนอขาย 110 ล้านหุ้น 12-14 มิ.ย.นี้

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) ซึ่งดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะมีพิธีเซ็นสัญญา แต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 110 ล้านหุ้น ล่าสุดกำหนดราคาขายที่หุ้นละ 9.30 บาท

บริษัทกำหนดเสนอขายวันที่ 12-14 มิ.ย.นี้และคาดจะเข้าซื้อขายในตลาดเอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 20 มิ.ย. 2561