STARK – กองทุน

STARK เข้าตากองทุนนอก เล่นเกมส์ใหญ่ขึ้น SET 50

HoonSmart.com>>หุ้น STARK ธุรกิจสายไฟฟ้าไฮโวลล์ เบอร์ 1 ของไทย และเป็นสายไฟที่ขายไปทั่วโลกกว่า 33 ประเทศ ธุรกิจเข้าตลาดกองทุนต่างประเทศ ที่สนใจซื้อและถือลงทุนระยะยาว ผ่านการทำ OVER NIGHT  ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่เฉือนหุ้นออกขาย เพิ่มฟรีโฟลท ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อย 15 % ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ขึ้นแท่นเข้า SET 50 ตามแผนปลายปีนี้-ต้นปี 2564