Riverdale District

MBK ตั้ง วิจักษณ์ ประดิษฐวณิช นั่ง CEO จัดทัพโฮลดิ้ง 8 กลุ่มธุรกิจ

HoonSmart.com>>บริษัท เอ็ม บี เค หรือ MBK ประกาศแต่งตั้ง “วิจักษณ์ ประดิษฐวณิช” ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ มีผล 1 ม.ค.66  รับตำแหน่งต่อจาก “สุเวทย์ ธีรวชิรกุล” ที่โยกไปนั่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ปรับโครงสร้าง MBK เป็นโฮลดิ้งคอมพานีแบ่ง 8 กลุ่มธุรกิจ เร่งพัฒนาโครงการ Riverdale District อาณาจักร Mixed Use บนพื้นที่ 1,500 ไร่ จังหวัดปทุมธานี