Mega trend

บลจ.วรรณเสิร์ฟ ONE-MEDTECH ลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีการแพทย์รับเมกะเทรนด์โลก

HoonSmart.com>> บลจ.วรรณ เปิดตัวกองทุน Mega trend “วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี” ลงทุนธุรกิจเทคโนโยลีการแพทย์ ต้านทานความผันผวนตลาดหุ้นปีนี้ ชู 3 ปัจจัยหนุนโอกาสเติบโตระยะยาวจากแนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมดิจิตอลและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงการรักษาที่ไม่จำกัดเฉพาะในโรงพยาบาล เปิดขาย IPO ตั้งแต่ 17–24 ม.ค.65